Moje kompetencje

Wizualizacja danych

Poziom:

Ogólnie przyjęte metody przekształcania, analizy i prezentowania danych w formie graficznej. Metoda ta pozwala na przedstawienie w atrakcyjny sposób danych, które są istotne z punktu widzenia prowadzonej analizy i konieczne do podejmowania decyzji.

Test wstępny

Rozwiąż test i przekonaj się, na jakim poziomie wiedzy jesteś na dany temat. Po ukończeniu testu zobaczysz zalecane treści szkoleniowe.

Test wstępny

Rozpocznij procedurę certyfikacji w obszarze Wizualizacji danych.

Twój certyfikat

Uzyskałeś certyfikat kompetencji w obszarze Wizualizacji danych.

Start test

Big Data/Data Science

Poziom:

Duże zbiory danych, których przetwarzanie i analizowanie wymaga zastosowania innowacyjnych narzędzi. W efekcie prowadzi to do tworzenia nowej wiedzy, która może być wykorzystywana w procesach decyzyjnych.

Test wstępny

Rozwiąż test i przekonaj się, na jakim poziomie wiedzy jesteś na dany temat. Po ukończeniu testu zobaczysz zalecane treści szkoleniowe.

Test wstępny

Rozpocznij procedurę certyfikacji w obszarze Big Data/Data Science.

Twój certyfikat

Uzyskałeś certyfikat kompetencji w obszarze Big Data/Data Science.

Start test

Programowanie

Poziom:

Proces tworzenia ciągów poleceń, które po wprowadzeniu do komputera pozwalają na wykonanie złożonych zadań zamkniętych w formule programu lub aplikacji przeznaczonej do rozwiązywania określonych problemów, z którymi styka się użytkownik w życiu codziennym.

Test wstępny

Rozwiąż test i przekonaj się, na jakim poziomie wiedzy jesteś na dany temat. Po ukończeniu testu zobaczysz zalecane treści szkoleniowe.

Test wstępny

Rozpocznij procedurę certyfikacji w obszarze Programowania.

Twój certyfikat

Uzyskałeś certyfikat kompetencji w obszarze Programowania.

Start test