Wizualizacja danych – poziom średnio zaawansowany

Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

Jakie informacje zawiera poziom średnio zaawansowany weryfikatora?


Aplikacja została zaprojektowana tak, aby wspierać rozwój kompetencji i umiejętności osób, posiadających podstawy teoretyczne w zakresie nowoczesnych narzędzi i metod wizualizacji, które są niezbędne, aby zrealizować zaproponowany proces edukacyjny.

Jakie korzyści przynosi użytkownikowi?


Poziom średnio zaawansowany Weryfikatora w obszarze Wizualizacji stanowi prezentację praktycznych możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi do wizualizacji danych w różnych obszarach zarządzania procesami biznesowymi. Przybliżono w nim opis zasad i procedur, które pozwalają na właściwe przygotowanie danych do analizy oraz dokonanie wyboru odpowiednich narzędzi i sposobów wizualizacji. Aplikacja zawiera także opis procesu tworzenia i wykorzystywania pulpitów menedżerskich oraz przykłady praktycznego wykorzystania narzędzi do wizualizacji, również przez klastry austriackie.

Istotną pomocą w obszarze przygotowania do praktycznego wykorzystywania wizualizacji w procesach organizacyjnych są również zaprezentowane przykłady błędów, wynikające z braku zrozumienia danych, ich nieprawidłowego przygotowania, zaprezentowania lub zamierzonej manipulacji odnośnie sposobu prezentacji rzeczywistości.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy poszczególnych modułów?


Zdobycie kompetencji na poziomie średnio zaawansowanym w obszarze wizualizacji oznacza, że użytkownik powinien posiadać umiejętności niezbędne do zrozumienia sposobu składowania danych, struktur baz danych, oraz jest przygotowany do wykonywania nieskomplikowanych, typowych zadań w obszarze wizualizacji danych.

Kompetencje te są istotne nie tylko dla koordynatorów klastrów, ale też dla każdego pracownika przyszłości, od którego wymaga się umiejętności analizy otoczenia, stałego dostosowywania się do zmieniających się warunków oraz identyfikowania i prognozowania zmian w przyszłości.