Big Data/Data Science – poziom średnio zaawansowany

Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

Jakie informacje zawiera poziom średnio zaawansowany Weryfikatora w obszarze Big Data/Data Science?


Aplikacja została zaprojektowana tak, aby wspierać rozwój kompetencji i umiejętności osób, posiadających podstawy teoretyczne w zakresie wykorzystania Big Data i Data Science w organizacjach. Podstawowy zakres wiedzy jest niezbędny, aby zrealizować zaproponowany proces edukacyjny.

Jakie korzyści przynosi użytkownikowi?


Poziom średnio zaawansowany Weryfikatora w obszarze Big Data/Data Science umożliwia:

  • Prezentację praktycznych możliwości zastosowania technologii Big Data i Data Science w różnych obszarach działalności współczesnych organizacji.
  • Szybki dostęp do opisów najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie przechowywania i gromadzenia danych oraz standardowych procedur przetwarzania dużych zbiorów danych.
  • Zrozumienie działania mechanizmów sztucznej inteligencji oraz zapoznanie się z powszechnymi metodami wykorzystania tej technologii w różnych dziedzinach życia.
  • Pozyskanie pomysłów dla przyszłych rozwiązań, które mogą być wdrożone przez koordynatorów klastrów w celu usprawnienia działań operacyjnych.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy poszczególnych modułów?


Zdobycie kompetencji na poziomie średnio zaawansowanym w obszarze Big Data/Data Science oznacza, że użytkownik:

  • Rozpoznaje rodzaje danych, wchodzące w skład Big Data.
  • Zna metody i narzędzia analizy danych, wykorzystywane w procesach biznesowych.
  • Posiada wiedzę odnośnie możliwości, jakie daje zastosowanie wybranych metod przetwarzania danych oraz technologii sztucznej inteligencji.

Kompetencje te są istotne nie tylko dla koordynatorów klastrów, ale też dla każdego pracownika przyszłości, od którego wymaga się umiejętności rozwiązywania problemów, szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o duże zbiory danych oraz efektywnej pracy w zespole ze specjalistami Big Data, Data Science i AI.