PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA BIG DATA I DATA SCIENCE W DZIAŁALNOŚCI BIURA KOORDYNATORA KLASTRA

Przykładowe wdrożenie 1
Prośba o podanie przykładów.
Przykładowe wdrożenie 2
Prośba o podanie przykładów.