visu-pl

Wizualizacja danych – poziom średnio zaawansowany

Jakie informacje zawiera poziom średnio zaawansowany weryfikatora? Aplikacja została zaprojektowana tak, aby wspierać rozwój kompetencji i umiejętności osób, posiadających podstawy teoretyczne w zakresie nowoczesnych narzędzi i metod wizualizacji, które są niezbędne, aby zrealizować zaproponowany proces edukacyjny. Jakie korzyści przynosi użytkownikowi? Poziom średnio zaawansowany Weryfikatora w obszarze Wizualizacji stanowi prezentację praktycznych możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi do wizualizacji danych w różnych obszarach zarządzania …

Wizualizacja danych – poziom średnio zaawansowany Read More »