Courses

Wizualizacja danych – poziom średnio zaawansowany

Jakie informacje zawiera poziom średnio zaawansowany weryfikatora? Aplikacja została zaprojektowana tak, aby wspierać rozwój kompetencji i umiejętności osób, posiadających podstawy teoretyczne w zakresie nowoczesnych narzędzi i metod wizualizacji, które są niezbędne, aby zrealizować zaproponowany proces edukacyjny. Jakie korzyści przynosi użytkownikowi? Poziom średnio zaawansowany Weryfikatora w obszarze Wizualizacji stanowi prezentację praktycznych możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi do wizualizacji danych w różnych obszarach zarządzania […]

Wizualizacja danych – poziom średnio zaawansowany Read More »

Programowanie – poziom średnio zaawansowany

Jakie informacje zawiera poziom średnio zaawansowany Weryfikatora w obszarze Programowanie? Niniejsza część Weryfikatora nie zawiera szczegółowych wytycznych odnośnie samego kodowania, ale w szerszym ujęciu przybliża proces realizacji projektu IT, uwzględniając nowoczesne podejście do zarządzania biznesem. W tym ujęciu Programowanie stanowi element fazy wykonawczej procesu wdrażania cyfryzacji i automatyzacji. Jakie korzyści przynosi użytkownikowi? W odniesieniu do procesów administracyjnych i biznesowych, transformacja cyfrowa nie

Programowanie – poziom średnio zaawansowany Read More »

Big Data/Data Science – poziom średnio zaawansowany

Jakie informacje zawiera poziom średnio zaawansowany Weryfikatora w obszarze Big Data/Data Science? Aplikacja została zaprojektowana tak, aby wspierać rozwój kompetencji i umiejętności osób, posiadających podstawy teoretyczne w zakresie wykorzystania Big Data i Data Science w organizacjach. Podstawowy zakres wiedzy jest niezbędny, aby zrealizować zaproponowany proces edukacyjny. Jakie korzyści przynosi użytkownikowi? Poziom średnio zaawansowany Weryfikatora w obszarze Big Data/Data Science umożliwia:

Big Data/Data Science – poziom średnio zaawansowany Read More »